Yeni Medya ve Gazetecilik – Tezli / Üsküdar Üniversitesi

Lokasyon: İstanbul / Seviye: Yüksek Lisans / Süre: 2 Yıl / Öğretim Dili: Türkçe / Öğrenim Türü: Tam Zamanlı, Örgün / Öğrenim Ücreti: 3.300 ABD Doları / İndirimli Ücret: 3.100 ABD Doları
Geleneksel iletişim eğitiminde gazetecilik olarak bilinen alan, 1990’lı yıllardan itibaren bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte internetin devreye girmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Yeni medya olarak adlandırılan bu yeni boyutun da sürece dahil olmasıyla birlikte gazetecilik eğitiminin de yeni medyayı da kapsamak üzere yeni baştan düzenlenmesine gerek duyuldu. Bu yöndeki düzenlemeler özellikle de lisansüstü eğitimde kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa dayanmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) Programı kendi içerisinde interdisipliner bir anlayışa sahip olup, iletişim bilimleri kapsamındaki çeşitli bilim dallarından beslenirken, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle yeni bilimsel kulvarlara da açık hale gelmektedir. Yeni medyanın bu anlamda gazetecilik eğitimine temel oluşturması, gazeteciliğin teknolojik gelişmelere bağlı olarak dönüşümüne ve gelişimine de olanak verecektir. Programda iki temel hedef gözetilmektedir. Birincisi, yeni medyanın gazetecilik üzerindeki etkilerini, gazeteciliği nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü akademik düzeyde inceleyecek akademik çalışmalara öncülük etmek; ikincisi ise yeni medya ortamında gazetecilik mesleğini yapacak olan medya profesyonelleri için cazip bir eğitim programı sunmaktır. Gazeteciliğin giderek internet ortamına kaydığı günümüzde, yeni medyanın olanaklarıyla donanmış medya profesyonellerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, yeni medya ve gazetecilikle ilişkili olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu süreçleri temel olarak dört boyutta ele almaktadır: Birinci boyut, gazetecilerin içinde çalıştıkları eski ve yeni medya kuruluşlarının yapısı ve işleyişini içerir. İkinci boyut, gazeteciliğin profesyonellik anlayışı ve mesleki gelişimini içerir. Üçüncü boyut, haberin oluşumunu ve sunumunu içerir. Dördüncü boyut ise toplum (okur) boyutudur ve yeni medya ve gazeteciliğin toplum üzerindeki etkilerini ele alır. Dolayısıyla yeni medya ve gazetecilik yüksek lisans programı yeni medya ve gazeteciliği çok boyutlu bir perspektiften ele almaktadır. Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı altında yeni medya, gazetecilik ve medya ekonomisi olmak üzere üç bilim dalını içermektedir. Yeni Medya ve Gazetecilik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programı, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla, Yeni Medya ve Gazetecilik alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olanlar yeni medya ve gazetecilik alanlarında profesyonel iletişimciler olarak istihdam olanaklarına sahiptir. Tezli program ise iletişim, yeni medya ve gazetecilik alanında ya da iletişimle ilişkili diğer alanlarda akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere göre dizayn edilmiştir. Yeni Medya ve Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi iki (2) dönemdir. Tezsiz programa kaydolan öğrenci ilk iki dönem dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) olmak üzere toplam on (10) ders alarak ve ikinci dönemin sonunda bitirme projesini de tamamlayarak mezun olur. Tezli Yüksek Lisans Programının süresi dört dönemdir. Öğrenci ilk iki dönemde toplamda dördü zorunlu, altısı seçmeli (5+5) ders ile bir seminer dersi olmak üzere toplam onbir (11) ders aldıktan sonra, tez çalışmasını da son iki dönemde tamamlayarak mezun olur.
Submit Your Query
Have a Query? Send it to us.

    DAHA FAZLA
    BİLGİ?    Bu üniversite ya da program hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


    By submitting this form you agree to studyportalturkey processing and sharing the information you've give us here, along with your name and email address, with the University and to the University getting in touch with you.    By registering you agree to our privacy policy.